TMA Methode

De visie van PTM is dat de Talent Motivatie Analyse de basis is van gesprekken op maat als het gaat om loopbaan en competenties! Daarnaast vinden we het erg belangrijk om, naast het pallet aan testen, een intensieve dialoog aan te gaan om inzicht te krijgen in iemands drijfveren en talenten. Dit is een goede aanleiding om vervolgens aan de slag te gaan met de ontwikkelbaarheid op vastgestelde competenties. De inzichten die opgedaan worden tijdens de gesprekken geven enorm veel energie en de uitkomst kan zelfs richtinggevend zijn voor de verdere loopbaan!

Individuele TMA Talentenanalyse

Middels de –individuele- TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Na het online invullen van de vragenlijst ontvangt u een uitgebreide analyse. In een persoonlijk gesprek wordt de analyse met u besproken.

Tijdsinvestering:

  • Invullen vragenlijst: ca. 1 uur
  • Persoonlijk terugkoppelgesprek: ca. 1 uur

TMA Teamanalyse

De TMA Team analyse verzamelt de individuele TMA-profielen van teamleden en genereert een overzichtelijk rapport, dat direct inzichtelijk en bespreekbaar maakt waar de (mogelijke) knelpunten én waar de sterke punten van het team liggen.

Tijdsinvestering:

  • team-terugkoppelgesprek: ca. 2 uur

Vervolg mogelijkheden

Opstellen van een team-competentieprofiel + vaststelling huidige situatie versus ontwikkelbaarheid.

Uit de 53 beschikbare TMA competenties kunnen wij 7 tot 8 teamcompetenties vaststellen die voor het team van doorslaggevend belang zijn om succesvol te opereren. De door ons voorgestelde competenties toetsen wij bij u in een teamgesprek waarbij ook alternatieven aan de orde kunnen komen. De uiteindelijke vaststelling geschiedt door u zelf.

Tijdsinvestering:

  • voorwerk en terugkoppelgesprek: ca. 3 uur

360 graden feedback

Om te bepalen hoe in de huidige situatie gescoord wordt op de gekozen teamcompetenties alsook om zicht te krijgen op de -individuele- ontwikkelbaarheid m.b.t. die teamcompetenties, is het nodig dat ieder teamlid meedoet aan een 360 graden feedback. Deze feedback wordt gegeven in een daartoe speciaal ontwikkelde (online)feedbacktool.

Tijdsinvestering:

  • invullen vragenlijst: ca. 1 uur

Het opstellen van de teamcompetenties en de uitkomsten van de 360 graden beoordeling resulteren in een overzicht aan de hand waarvan nadere keuzes gemaakt kunnen worden aangaande de teamrollen en –verantwoordelijkheden. Een coaching traject op maat ontstaat.

teamcompetenties