• Start
  • (Re) organisatieadvies

(Re) organisatieadvies

Strategisch Personeelsmanagement

Vanuit de visie en missie van de organisatie (het meerjarenbeleidsplan, of ook wel masterplan genoemd) stellen wij een strategisch personeelsbeleid op. Dit is de vertaling van de doelen van de organisatie naar onderwerpen op personeelsniveau. Het omvat aspecten uit de gehele organisatie.

Van strategisch, naar tactisch, naar operationeel.

Reorganiseren – Sociaal Plan – Vakbonden – Boventallig - mobiliteitsvraagstukken

Van het voortraject van reorganiseren tot aan het begeleiden van personeel, wij hebben het in huis. Opstellen van een sociaal plan, het ondersteunen bij gesprekken met de vakbonden tot aan het boventallig verklaren van medewerkers en deze vanuit regelgeving de mobiliteit te bevorderen. We helpen u om uw organisatie optimaal te laten functioneren.