HRM

Wij zijn specialist in vraagstukken gericht op de in,- door,- en uitstroom van personeel. Dit in de breedste zin van het woord. Hieronder volgen een aantal voorbeelden waaraan u kunt denken.
Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij onze adviezen op maat leveren, zodat het niet bij een advies blijft maar direct in actie kan worden omgezet binnen uw organisatie.

Werving en selectie

Wij zoeken naar de juiste mensen op de juiste plek. Als u binnen uw bedrijf een vacature heeft zullen wij met interesse in de organisatie, het team en de werkplek de juiste kandidaat voor uw organisatie zoeken. 

Wij gaan voor kandidaten die kansen zien; wij gaan samen aan de slag voor het beste resultaat.

Duurzame inzetbaarheid

De vraag die leeft is met name: ‘Hoe zorg ik dat mijn medewerkers tot aan hun pensioen of langer, gezond, fit en gemotiveerd blijven werken?’

We kunnen u ondersteunen door beleid op te stellen gericht op levensfasebewust personeels­ en vitaliteitbeleid.

Functioneren en beoordelingstrajecten

Om de juiste fit te behouden tussen medewerker en organisatie is het belangrijk met focus en aandacht de dialoog aan te gaan om gezamenlijk vooruit te kunnen blikken op de toekomst. Wij kunnen u helpen een functionerings­ en beoordelingssystematiek op te zetten binnen uw organisatie die u helpt de organisatie met haar menselijk kapitaal te bestendigen en die doorontwikkeling zal borgen.

Arbeidsconflicten en ontslagtrajecten

Wij kunnen u adviseren met betrekking tot het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Uiteraard rekening houdend met de gewijzigde wetgeving kunnen wij toelichting geven over de juridische kant van ontslag. Het ondersteunen bij het voeren van diverse gesprekken en zorgdragen voor een nauwkeurig (ontslag­) proces wat leidt tot een optimale uitkomst behoort tot onze expertise. Wij houden ons ook bezig met de praktische kant en uitwerking van het ontslag, zoals het opstellen van een mbeëindigingovereenkomst of het berekenen van een transitievergoeding.

Outplacement en tweede spoor

Wij zijn zeer ervaren in het begeleiden van medewerkers als het gaat om outplacement en tweede spoor trajecten. Van arbeidsmarktverkenning, persoonlijke gesprekken tot aan motiveren en het actualiseren van het curriculum vitae.

Juridisch advies en cao

In alle vraagstukken die leven rondom arbeidsrecht en de actuele wijzigingen hierin kunnen wij u adviseren. Uiteraard ook met betrekking op toepasbaarheid en interpretatie van diverse cao's helpen wij u graag verder.