• Start
  • Functiewaardering FWG

Functiewaarderen FWG

Functiehuis – Waarderen en belonen - Competentiemanagement

Wij zijn zeer ervaren in het beschrijven, indelen en toetsen van functiebeschrijvingen. Van het opzetten van een functiehuis tot het beschrijven of herbeschrijven van ‘losse’ functiebeschrijvingen.

Het Functie Waarderingssysteem Gezondheidszorg is een expliciete manier van schrijven, wegen, indelen en toetsen van functies binnen de gezondheidszorg. Naast deze wijze kunnen wij uiteraard ook de zowel taakgerichte, procesgerichte of generieke wijze van beschrijven voor uw (profit of non-profit) organisatie toepassen.
Het invoeren van een competentiebibliotheek met betrekking tot de functies in het functiehuis, de koppeling naar de functiebeschrijving en de implementatie hiervan behoort tevens tot ons aandachtsgebied.
Wij kunnen binnen uw organisatie competentiemanagement invoeren. Wij beschrijven competenties in samenhangende clusters van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die ten grondslag liggen aan een effectief gedrag in een functie. Competenties worden vertaald in observeerbaar gedrag.