Coaching

Om een coaching traject goed te starten beginnen wij met de basis, de individuele Talent Motivatie Analyse (TMA). Zie hiervoor het kopje ‘TMA Methode’ op deze website.

Coaching is 'begeleiding op maat' die wij organiseren in een reeks persoonlijke ontmoetingen waaraan wij afspraken koppelen. Uitgangspunt is uiteraard de drijfveren en talenten van de kandidaat zelf. Om aan de slag te kunnen gaan met team coaching / managementontwikkeling is de visie van PTM dat een goede basisanalyse niet mag ontbreken. Omdat PTM alle tools in huis heeft, èn TMA professional is, zetten wij de TMA middelen in.

Wat bieden wij

Wij bieden volledige trajecten op maat als het gaat om teamvorming en management coaching.

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen als:

  • houding en attitude,
  • het geven van feedback,
  • het versterken van elkaars competenties,
  • hoe je voorbeeldgedrag inzet,

komen in deze trajecten aan bod.

 
  • Oprechte aandacht maakt het verschil!
    Wat is jouw punt op de horizon?
  • Duinen Prioritijdmanagement
    Wat is jouw punt op de horizon?